Zahájení výstavy prací malířů s názvem “Tvůtci pohranič” v Janovičkách 3.07.2021

Vernisáž deseti polských a českých umělců – malířů se konala ve víceúčelovém sále střediska “Koupalo” v Janovičkách. Bylo představeno po desítce prací každého z umělců. Z Polska to byli: Krystyna Leśniewska-Pasionek, Jerzy Mach, Andrzej Niżewski, Lucyna Wierzbicka, Stanisław Olszamowski (posmrtně). Z Čech: Miloš Gerstner, Jan Kousal (posmrtně), Margita Nedomlelová, Jarmila Smetanová, Jan Smetana.

Read More