Integrujemy polską i czeską młodzież z pogranicza. Dowiedz się więcej o naszym projekcie.

Nasze działania

W ramach projektu pn. Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko-polskim pograniczu organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń na pograniczu. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska.

Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko – polskim pograniczu

Projekt jest realizowany przez Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej z partnerem czeskim BCB Broumov z.s w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska, którego celem jest wzajemne poznanie i zbliżenie, zintensyfikowanie współpracy i kontaktów oraz wzbogacanie oferty społeczno – kulturalnej i sportowej dla mieszkańców pogranicza. Przewiduje wspólną organizację wydarzeń kulturalno -społecznych, edukacyjnych i sportowych, skierowanych do szerokiego grona mieszkańców od dzieci po seniorów, takich jak czesko – polskie koncerty, warsztaty, zawody sportowe, wystawy twórców lokalnych, przeglądy filmowe.