Wyjazd studyjny „Poznajemy polską część Euroregionu Glacensis” w dniu 19.11.2021

16 Comments
673 Views

Trasa wyjazdu przebiegała przez Kłodzko – stolicę Euroregionu Glacensis do Wrocławia, gdzie uczestnicy wędrowali po mieście śladami czeskimi od Rynku do katedry. We Wrocławiu zwiedzili Muzeum Panoramy Racławickiej oraz Muzeum Narodowe. Niestety nie powiodło się uczestnictwo w zaplanowanym w Operze wrocławskiej spektaklu „Nastrojowe pory roku – Jesienne capricioso”, gdyż kierownictwo w przeddzień odwołało spektakl z powodu sytuacji epidemicznej oraz troski o bezpieczeństwo widzów. Z tych samych powodów udział w wyjeździe studyjnym odwołali opiekunowie grupy czeskiej. Za zgodą kontrolera polskiego zabrano na ich miejsce uczestników polskich. Uczestnicy wyjazdu zostali wyposażeni w materiały o Euroregionie Glacensis, otrzymane z biura w Kłodzku. Podczas przejazdu autobusem otrzymywali informacje o roli euroregionów i mijanych na trasie miejscowościach leżących w Euroregionie Glacensis.


Leave your comment