Koncert Muzyki Polskiej w Janovičkach w dniu 28.10.2021

2 Comments
201 Views

Koncert zorganizowany został z okazji zamknięcia sezonu turystycznego w ośrodku „Koupalo”. Uświetnił też Czeskie Święto Narodowe. Niestety, wprowadzone przez władze czeskie restrykcyjne przepisy antycovidove uniemożliwiły wzięcie udziału w koncercie znacznej grupie artystów polskich, chórowi i zespołom tanecznym. Dlatego też wystąpiła z koncertem tylko Danuta Gołdon- Legler, aktorka wokalistka, reżyser, która reżyserowała koncert i była zaangażowana do jego przeprowadzenia. Wystąpił też – uczeń szkoły artystycznej w Broumovie, któremu towarzyszyła jego nauczycielka Romana Roškova. W Koncercie wzięli udział członkowie Noworudzkiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wspierali swoim śpiewem oraz zwiedzili ośrodek.


KONFERENCJA POLSKO-CZESKA „WSPÓŁPRACA SZKÓŁ NA POGRANICZU”

 Polsko-czeska konferencja „Współpraca szkół na pograniczu” odbyła się dnia 22...

Leave your comment