Studijní zájezd “Poznejme polskou část Euroregionu Glacensis” 19.11.2021

1 Comment
278 Views

Trasa zájezdu vedla přes Kladsko – hlavní město Euroregionu Glacensis do Vratislavi, kde účastníci chodili po městě po českých stopách od Rynku ke katedrále. Ve Vratislavi si prohlédli muzeum Racławické panorámy a Národní muzeum. Bohužel se nepodařilo shlédnout plánované představení „Nastrojowe pory roku – Jesienne capricioso” /”Nálady ročních období – Podzimní  capricioso”/, ve Vratislavské opeře, když vedení v předvečer představení odvolalo vzhledem k epidemiologické situaci a obavám o bezpečí diváků. Z téhož důvodu účast na zájezdu odvolali vychovatelé české skupiny. Po dohodě s polským vedením byla jejich místa obsazena polskými účastníky. Účastníci zájezdu byli vybaveni materiály o Euroregionu Glacensis, získanými v kanceláři v Kladsku. Během jízdy autobusem byli účastníci informováni o úloze euroregionů a o městech Euroregionu Glacensis míjených na trase.


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment