Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

0 Comment
281 Views

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku v Nové Rudě v divadelním sále a v sále hudebním. Práce probíhala ve dvou skupinách a obsahovala střídavě učení se polským a českým koledám a výuku tance spolu s prezentací na scéně. Šestihodinové dílny byly zakončeny přehlídkou získaných dovedností. Vedoucími dílen vytvořený posko-český sbor zazpíval dvě polské a dvě české koledy. Taneční dovednosti představili účastníci v etudách představujících scény Božího narození. S velkým úspěchem připravený program měl být představený na Festivalu tří kultur v Krzeszowie 15. 1. 2021?

Nicméně epidemiologická situace zmařila další kontakty polských a českých účastníků., a také organizaci třetích dílen, kde měly být zdokonaleny dovednosti účastníků před veřejným vystoupením. Dílny vedla Danuta Gołdon-Legler, herečka, zpěvačka, režisérka, ředitelka Divadla William-ES ve Valbřichu za spolupráce s učitelkou hudby Mirosławou Briń a učitelkou polštiny Katarzyną Blechinger,  provozující divadelní kroužek. Účastníci dílen obdrželi diplom za účast a velmi se těšili na další setkání 14.12.2021


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Studijní zájezd "Poznejme polskou část Euroregionu Glacensis" 19.11.2021

Trasa zájezdu vedla přes Kladsko - hlavní město Euroregionu Glacensis...

Leave your comment