Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

0 Comment
278 Views

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové Rudě byli Věra Kopecká a Henryk Hnatiuk, oba 30 let zaangažovaní v polsko-české spolupráci v rámci Polsko-českého uměleckého klubu ART.STUDIO v Mieroszowie a organizačního výboru Polsko-českých dnů křesťanské kultury.

Věra Kopecká je básnířkou, fotografkou, překladatelkou polské literatury, zorganizovala mnoho autorských výstav v Polsku a prezentací polských tvůrců v České republice. Je v Čechách organizátorkou dvou mezinárodních akcí s hojnou účastí polských umělců: malířského plenéru v Křinicích a Dnů poezie v Broumově.

Henryk Hnatiuk je neobvykle zasloužilým kulturním činitelem, jemuž byla v rámci setkání zorganizována benefice při příležitosti 50 let umělecké činnosti a 30 let Polsko-českého uměleckého klubu ART.STUDIO v Mieroszowě. Henryk Hnatiuk je zakladatelem a vedoucím tohoto klubu. Zorganizoval téměř 200 výstav, plenérů, vernisáží a beneficí polských i českých tvůrců. Součástí setkání byla výstava jeho obrazů. Přítomným členům Klubu byla předána speciální poděkování.

Setkání moderoval Julian Golak, který za dobu 32 let zorganizoval několik stovek polsko-českých akcí a iniciativ na pohraničí, iniciátor a organizátor  Euroregionu Glacensis, nyní zmocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství ve věci kontaktů s Českou republikou. Setkání se kromě obyvatel Nové Rudy zúčastnili také a umělci a kulturní činitelé a představitelé obecních a městských zastupitelství z obou stran hranice.


Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Studijní zájezd "Poznejme polskou část Euroregionu Glacensis" 19.11.2021

Trasa zájezdu vedla přes Kladsko - hlavní město Euroregionu Glacensis...

Leave your comment