Polsko-český volejbalový kurz v Janovičkách 21. a 25. října 2021

0 Comment
187 Views

V souvislosti s tím, že volejbal není příliš populární v České republice, bylo obtížnější získat družstva do polsko-českého turnaje ve volejbale, ztížila to ještě situace covidová. Proto bylo rozhodnuto zorganizovat volejbalové kurzy pro polské a české žáky ve dvou věkových kategoriích: 12 – 14 let 21. 10. 2021 a 15 -16 let 25. 10. 2021. Kurzy vedla profesionální trenérka, která seznámila účastníky s pravidly volejbalu, provedla odpovídající cvičení a na závěr se konal na víceúčelovém hřišti polsko-český mini turnaj tříčlenných družstev. Cvičení probíhala vzhledem k dlouhotrvajícímu dešti ve víceúčelovém sále střediska “Koupalo” a když ustal déšť uskutečnil se turnaj. Účastníci kurzů obdrželi diplomy a  příležitostnou


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment