Výstava Krajiny příhraničí

0 Comment
190 Views

Galerie nezávislého umění v Ludwikowicích Kłodzkých byla místem prezentace tvorby umělců z česko-polského příhraničí.

Galerie nezávislého umění v Ludwikowicích Kłodzkých byla místem prezentace tvorby umělců z česko-polského příhraničí. 19. října 2019 zde proběhla vernisáž prací uměleckých fotografů z Česka a Polska, nazvaná Krajiny příhraničí. Návštěvníci výstavy si prohlédli fotografie českých autorů Jiřího Flégra, Věry Kopecké, Josefa Ptáčka, Lenky Židové a nedávno zemřelého Josefa Pavlů a práce polských fotografů Krzysztofa Żarkowského, Zbigniewa Proroka, Jarosława Michalaka, Mirosława Maciejewského a Jana Brzezińského, manažera této galerie. Jednotliví autoři byli na vernisáži představeni osobně a také prostřednictvím brožurky vydané této příležitosti.

Na vernisáž byla kromě obyvatel příhraničí pozvána také skupina českých a polských básníků – účastníků 20. Dnů poezie, právě probíhajících v nedalekém Broumově. V prostorném sále ludwikowické galerie, zřízené v bývalém evangelickém kostele, mohly být díky tomu prezentovány nejen fotografie, ale také básně recitované v obou jazycích. Během tohoto setkání bylo také vysloveno zvláštní poděkování paní Věře Kopecké – fotografce, básnířce a velké propagátorce polské kultury v Česku, která se aktivně věnuje přeshraniční spolupráci. Výstavu navíc doprovázel krátký koncert polské hudby v provedení herečky Danuty Gołdon-Legler a zpěváka Romualda Ardanowského. Výstava bude prezentována i na několika dalších místech v příhraničí. Setkání moderoval kurátor výstavy Henryk Hnatiuk a do českého jazyka tlumočil Petr Neuman.

Umělecký večer v Galerii nezávislého umění v Ludwikowicích Kłodzkých byl projevem tvůrčí aktivity, vzájemných kontaktů a přátelství umělců z česko-polského příhraničí, jejich nadšení a ochoty překračovat hranice. Akce se uskutečnila za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu „Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí“.


Umělecké workshopy

25. 1. 2020 od 9.00 do 15.00 hodin proběhlo první...

Setkání lídrů česko-polské spolupráce

První setkání lídrů česko-polské spolupráce se uskutečnilo 26. 11. 2019...