Setkání lídrů česko-polské spolupráce

2 Comments
353 Views

První setkání lídrů česko-polské spolupráce se uskutečnilo 26. 11. 2019 od 10.00 do 13.30 hodin v konferenčním sále hotelu Dwór Górny v Nowé Rudě. Zúčastnilo se ho 30 osob a bylo přístupné veřejnosti z Nowé Rudy, Broumova a okolních měst a obcí. Za polskou stranu byli přítomni lídři přeshraniční spolupráce z Nowé Rudy, Bielawy, Boguszowa-Gorců, Mieroszowa, Lądku-Zdroje, Kudowy-Zdroje, Wałbrzychu a Pieszyc, z české strany se setkání zúčastnili lídři z Broumova, Machova, Červeného Kostelce a Křinic. Byli to zástupci škol z Nowé Rudy, Broumova a Machova, pracovníci kulturních středisek z Pieszyc a Bielawy a představitelé místních organizací a sdružení: Spolku přátel Bielawy (Towarzystwo Miłośników Bielawy), Občanského výboru Kladska (Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej), Polsko-česko-slovenské solidarity (Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka), Katolické akce (Akcja Katolicka), divadla Teatr William-ES z Wałbrzychu, Cechu různých řemesel a živností (Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości) z Bielawy, galerie Cyganeria z Kudowy-Zdroje, polsko-českého uměleckého klubu Art. Studio z Mieroszowa a společnosti BCB Broumov. Hlavními osobnostmi tohoto setkání byly Ewa Glura z Bielawy a Helena Pavlenko z Broumova.

Ewa Glura je dlouholetou předsedkyní Spolku přátel Bielawy a organizátorkou mnoha česko-polských koncertů, výstav a malířských plenérů v Bielawě. Helena Pavlenko provozuje taneční školu v Broumově. Aktivně se účastní řady česko-polských projektů realizovaných v rámci partnerské spolupráce měst Nowa Ruda a Broumov. Vede taneční workshopy a organizuje vystoupení svého baletního souboru v Nowé Rudě a dalších městech a obcích česko-polského příhraničí. Obě aktérky v rozsáhlých rozhovorech představily své více než dvacetileté působení v oboru, podělily se zkušenostmi z přeshraniční spolupráce a odpovídaly na otázky ostatních účastníků. Rozhovor s Ewou Glurou byl opublikován v časopise Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí. Program setkání zpestřil krátký koncert polských písní v provedení Danuty Gołdon-Legler a Tomasze Furmana. Přítomným lídrům byla předána pamětní poděkování za rozvíjení česko-polské spolupráce.

Ve druhé části setkání proběhla diskuse o další spolupráci a byly představeny nové iniciativy. ZUŠ Broumov navrhla, že její žáci mohou vystupovat na koncertech ve školách v Nowé Rudě. Polským žákům byla nabídnuta možnost studia na ZUŠ Broumov, která může dostat subvenci na jejich výuku. Základní škola č. 6 v Nowé Rudě a škola v Machově oznámily, že budou společně realizovat projekt, na který podají žádost o podporu z Euroregionu Glacensis. Zájem o spolupráci mají také dobrovolní hasiči z Nowé Rudy a Machova. Byla dohodnuta další trasa putovní fotografické výstavy Krajiny příhraničí, jejíž zastávkou v následujících měsících bude město Kudowa-Zdrój. Utvořila se také skupina učitelů, která naváže spolupráci s komisí pro učebnice, působící při Česko-polské vědecké společnosti. Setkání připravil a moderoval Henryk Hnatiuk, vedoucí polsko-českého uměleckého klubu Art. Studio v Mieroszowě, dlouholetý ředitel a pracovník kulturních středisek. Tlumočili Jan Nawrat i Agata Neumanová. Akci propagoval plakát navržený lodžským výtvarníkem Cezarym Twardowským, rozvěšený v počtu 50 výtisků v Nowé Rudě, Broumově a okolních městech a obcích. Účastníci setkání obdrželi materiály propagující česko-polskou spolupráci a zajímavosti Euroregionu Glacensis, poskytnuté Okresním úřadem v Kladsku. Na budově hotelu vlála vlajka Evropské unie.


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment