Zahájení výstavy prací malířů s názvem “Tvůtci pohranič” v Janovičkách 3.07.2021

0 Comment
123 Views

Vernisáž deseti polských a českých umělců – malířů se konala ve víceúčelovém sále střediska “Koupalo” v Janovičkách. Bylo představeno po desítce prací každého z umělců. Z Polska to byli: Krystyna Leśniewska-Pasionek, Jerzy Mach, Andrzej Niżewski, Lucyna Wierzbicka, Stanisław Olszamowski (posmrtně). Z Čech: Miloš Gerstner, Jan Kousal (posmrtně), Margita Nedomlelová, Jarmila Smetanová, Jan Smetana.

Výstavu připravil a za přítomnosti autorů moderoval Henryk Hnatiuk, vedoucí polsko-českého uměleckého klubu ART STUDIO v Mieroszowě, který rovněž připravil k tisku katalog výstavy. Otevření výstavy se uskutečnilo ve spolupráci s hlavním organizátorem “Zahájení turistické sezóny”. Polští a čeští návštěvníci vernisáže měli příležitost poznat nejen práce, ale i pohovořit s jejich tvůrci. 


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment