Třetí ekologické dílny v Janovičkách 16. září 2021

0 Comment
169 Views

Konaly se pod heslem  „ Příhoda dobrodružství mírní změny klimatu”.  Uskutečnily se ve víceúčelovém sále střediska “Koupalo”. ˇUčastníky byli žáci ze základní školy v Dzikowci u Nové Rudy a ze ZŠ v Machově. Dílna byla zahájena integračními aktivitami. Žáci byli rozděleni do polsko-českých skupin. Nejprve vyslechli přednášku hlavní vedoucí Teresy Fereżyńské s mediální prezentací na téma problému změn klimatu. Překládal Jan Nawrat. Následovala dílna “Dobrý začátek – jsem právě eko”, během které se účastníci dělili o své nápady na proekologické chování formou slovní a výtvarnou. Práce žáků jako dobrovolníci podpořili ve skupinách členové Novorudzké univerzity třetího věku.

Následujícím bodem programu byla obhlídka okolí střediska, při níž si účastníci načrtli terén, aby mohli naplánovat jeho osázení rostlinami, které by přispěly k dobrému odpočinku a zmírňovaly změny klimatu. Ve skupinách vytvořili výtvarné práce, které byly zařazeny do soutěže. Nejlepší práce byly oceněny. Vzhledem k intenzivnímu dešti byla nutná změněna dalšího programu dílen.  Neustávající hustý déšť neumožnil zrealizovat naplánovaný rozbor vody a směru větru v okolí střediska, pro něž byly zakoupeny speciální materiály. 

Všichni účastníci dílen dostali diplomy za aktivní práci a vyjádřili velké potěšení a prosby o další setkání.


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment