Čtvrté setkání lídrů polsko-české spolupráce v Janovičkách 16. října 2021

0 Comment
214 Views

Setkání se konalo ve víceúčelovém sále střediska “Koupalo” v Janovičkách. Jako bohatýři setkání byli představeni Libuše Rosová, starostka obce Křinice u Broumova, a básník Antoni Matuszkiewicz, působící mnoho let v Polsko-českém uměleckém klubu ART.STUDIO v Mieroszowě, účastník četných polsko-českých plenérů, vernisáží, Dnů poezie, který přeložil do polštiny mnoho děl českých básníků. V rámci setkání prezentoval své verše.

Starostka Rosová je nezvykle nakloněná spolupráci s Poláky, organizuje mnoho polsko-českých setkání, bezplatně poskytuje objekty na malířské plenéry,  vernisáže a výstavy. Osobně se zúčastňuje kulturních akcí v Polsku, podporuje vydávání  kalendářů z malířských plenérů a publikace z plenérových prací.

Setkání obohatil recitál zpívané poezie básnířky a písničkářky Barbary Pachury a prezentace básní Antoni Matuszkiewicze polsky a česky. Byla rovněž představena výstava obrazů z Křinického plenéru z června tohoto roku.

Setkání moderoval Henryk Hnatiuk, 50 let profesionálně a veřejně zaangažovaný v kulturní činnosti, 30 let v polsko-české spolupráci, zakladatel a vedoucí Polsko-českého uměleckého klubu ART.STUDIO v Mieroszowie, velice zkušený organizátor polsko-českých setkání, plenérů, vernisáží, výstav a beneficí. Při setkání překládala Věra Kopecká.


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment