O Fundacji

Nadace pro obnovu Novorudzké země (Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej) je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je utvářet povědomí obyvatel o významu kultury, sportu a cestovního ruchu jako důležitého faktoru pro rozvoj města a regionu. Naším posláním je péče o kulturní dědictví, památky architektury a umění, jejich ochrana a renovace, podpora místních umělců a rozvoj regionální kultury a posílení jejích vztahů s národní a celosvětovou kulturou.

Pro Nowou Rudu

V Nowé Rudě působíme již 28 let v oblasti kultury, památkové péče, vzdělávání, ochrany životního prostředí, propagace města a regionu. Pořádáme konference a výstavy a vydáváme publikace o kulturním dědictví města Nowa Ruda a Kladsku.

Muzeum prof. Josepha Wittiga

Provozujeme na světě jediné muzeum prof. Josepha Wittiga, vynikajícího německého teologa a spisovatele, narozeného v Nowé Rudě, a jeho úspěchy popularizujeme. V Kladsku jsme vyznačili dvě kulturní stezky: „Stezka příběhů prof. Joseph Wittiga“ a „Duchovní a turistická stezka blahoslaveného kněze Gerharda Hirschfeldera “, propagující nejkrásnější zákoutí Kladska.

Vzdělávání

Důležitou součástí naší činnosti je vzdělávání dětí a mládeže v oblasti udržitelného rozvoje, které realizujeme prostřednictvím provozování Sezónního centra pro environmentální vzdělávání ve Wittigově domě a seminářů průmyslové archeologie ve spolupráci s Nadací Otevřeného muzea techniky ve Vratislavi. Každoročně pořádáme studentský seminář „Problémy ochrany životního prostředí v Nové Rudě“, v průběhu něhož jsou mladí lidé zapojeni do pozorování a výzkumu životního prostředí, a formují se jejich občanské postoje. Podporujeme také divadelní vzdělávání ve spolupráci s divadlem William-Es ve Wałbrzychu pořádáním workshopů „Dotkni se divadla“. Ve městě každoročně pořádáme Dny evropského dědictví.

Polsko-české dny křesťanské kultury

Spolupracujeme se školami, muzei, mnoha nevládními organizacemi a místními samosprávami. Spoluorganizujeme Polsko-české dny křesťanské kultury, největší tohoto typu akci v oblasti přeshraniční spolupráce na polsko-českém pohraničí.

Spolupráce s Německem

Od založení Nadace spolupracujeme s Němci, bývalými obyvateli Nowé Rudy a Kladska, v oblasti ochrany a propagace kulturního dědictví, což vyústilo v restaurování několika památek v Nowé Rudě: Loretánské kaple, Domu prof. J. Wittiga, Kamene Carla Fercheho, Kostela Panny Marie Bolestné na Hoře všech svatých v Nowé Rudě. Setkání s Němci, kteří sem přicházeli, pomohlo překonat vzájemný odpor a vybudovat porozumění a spolupráci. Sdílíme naše zkušenosti s jinými, mladšími organizacemi.

Východní pohraničí

Rozvíjíme také spolupráci s Poláky ve východních pohraničních oblastech a mnoho let organizujeme pomoc obyvatelům města Lida v Bělorusku, kde jsme podpořili výstavbu nového kostela. Uspořádali jsme také několik výletů na Stezku Mickiewicze do Běloruska a Litvy a po stopách Trilogie na Ukrajinu. Všechny tyto činnosti provádějí nadšenci formou dobrovolnictví.