O Fundacji

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej jest organizacją non profit, której głównym celem jest kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie znaczenia kultury, sportu i turystyki jako istotnego czynnika rozwoju miasta i regionu. Nasza misja to troska o dziedzictwo kulturowe, zabytki architektury i sztuki, ich ochrona i odnowa, wspieranie twórców lokalnych i rozwoju kultury regionalnej oraz wzmacnianie jej relacji z kulturą krajową i ogólnoświatową.

Dla Nowej Rudy

Działamy w Nowej Rudzie od 28 lat na polu kultury, ochrony zabytków, edukacji, ochrony środowiska, promocji miasta i regionu. Organizujemy konferencje i wystawy oraz wydajemy publikacje poświęcone dziedzictwu kulturowemu miasta Nowa Ruda i ziemi kłodzkiej.

Muzeum prof. Josepha Wittiga

Prowadzimy jedyne w świecie Muzeum prof. Josepha Wittiga, wybitnego niemieckiego teologa i pisarza, urodzonego w Nowej Rudzie i popularyzujemy jego dorobek. Oznakowaliśmy dwa szlaki kulturowe na ziemi kłodzkiej: „Szlak opowiadań prof. Josepha Wittiga” i „Szlak duchowo-turystyczny Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera”, promujące najpiękniejsze zakątki ziemi kłodzkiej.

Edukacja

Ważnym polem naszej działalności jest edukacja dzieci i młodzieży na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy poprzez prowadzenie Sezonowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Domu Wittiga oraz warsztatów archeologii przemysłowej we współpracy z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Corocznie organizujemy Seminarium Uczniowskie „Problemy ochrony środowiska ziemi noworudzkiej”, angażując młodych ludzi w obserwacje i badania środowiskowe oraz kształtując ich postawy obywatelskie. Promujemy też edukację teatralną we współpracy z Teatrem William-Es w Wałbrzychu, organizując warsztaty „Dotknij Teatru”. Corocznie organizujemy w mieście Europejskie Dni Dziedzictwa.

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Współpracujemy z wyższymi uczelniami, muzeami, licznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami. Współorganizujemy Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, największą tego typu imprezę współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim.

Współpraca z Niemcami

Od powstania Fundacji prowadzimy współpracę z Niemcami, byłymi mieszkańcami Nowej Rudy i ziemi kłodzkiej w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, która zaowocowała odrestaurowaniem kilku zabytków w Nowej Rudzie : Kaplicy Loretańskiej, Domu prof. J. Wittiga, Kamienia Carla Ferchego, Kościoła Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Spotkania z przybywającymi tu Niemcami pozwoliły przełamać wzajemną niechęć i budować porozumienie oraz współpracę. Swoimi doświadczeniami dzielimy się z innymi, młodszymi organizacjami.

Kresy Wschodnie

Rozwijamy też współpracę z Polakami na Kresach Wschodnich, organizując pomoc od wielu lat dla mieszkańców miasta Lida na Białorusi, gdzie wspieraliśmy budowę nowego kościoła. Zorganizowaliśmy też kilka wyjazdów na Szlak Mickiewiczowski na Białoruś i Litwę, a także na Szlak Trylogii na Ukrainę.
Wszystkie te działania są podejmowane przez pasjonatów na zasadzie wolontariatu