Integrujeme polskou a českou mládež z pohraničí. Zjistěte více o našem projektu.

Nasze działania

V rámci projektu s názvem Společně sportujeme a bavíme se na česko-polských hranicích, pořádáme několik desítek akcí v pohraničí. Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg VA Česká republika – Polsko.

Společně sportujeme a bavíme se na česko – polských hranicích

Projekt realizuje Nadace pro obnovu Novorudzké země spolu s českým partnerem BCB Broumov z.s. v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, jehož cílem je seznámit se navzájem a sblížit se, prohloubit spolupráci a kontakty a obohatit společensko-kulturní a sportovní nabídku pro obyvatele pohraniční oblasti. Zajišťuje společnou organizaci kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí určených široké škále obyvatel, od dětí po seniory, jako jsou například česko-polské koncerty, workshopy, sportovní soutěže, výstavy místních umělců a filmové přehlídky.