Koncert polské hudby v Janovičkách 28.10.2021

0 Comment
302 Views

Koncert byl zorganizovaný na ukončení turistické sezony ve středisku “Kupalo”. Obohatil také český státní svátek. Bohužel, českou vládou nařízené proticovidové restrikce znemožnily účast na koncertu velké skupně polských umělců, pěveckému sboru a tanečním souborům. Proto také na koncertu vystoupila pouze Danuta Gołdon-Legler, zpěvačka, režisérka, která režírovala koncert a byla zaangažovaná do jeho moderování. Vystoupil také žák Základní umělecké školy v Broumově spolu se svou učitelkou Romanou Roškovou. Koncertu se zúčastnili členové Univerzity třetího věku z Nové Rudy, kteří ho podpořili svým zpěvem a také si prohlédli středisko.


Třetí setkání lídrů polsko-české spolupráce 15. září 2021 v Nové Rudě

Bohatýry třetího setkání zorganizovaného v Městské veřejné knihovně v Nové...

Druhé umělecké dílny v Nové Rudě 7.12.2021

Hudební a taneční dílny se konaly v Městském kulturním středisku...

Leave your comment