Bioróżnorodność na pograniczu polsko-czeskim

0 Comment
425 Views

Młodzież z Polski i Czech wzięła udział w warsztatach z zakresu „Bioróżnorodności na pograniczu polsko-czeskim”, które odbyły się 12 czerwca 2019 r.

=

12 czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza edycja 6-godzinnych terenowych warsztatów ekologicznych pn. „Bioróżnorodność na pograniczu polsko-czeskim” dla dzieci i młodzieży, z udziałem 40 uczestników – po 20 z Polski i Czech. Uczestnicy rekrutowali się z miejscowości : Nowa Ruda, Machov, Lhota, Bezdekov, Suchy Dul, Police n .Metuji. Miejscem warsztatów były graniczne Wzgórza Włodzickie, celem umożliwienia młodym ludziom bliższego poznania terenów przygranicznych. Trasa warsztatów przebiegała od Muzeum Wittiga w Nowej Rudzie, gdzie odbyły się zajęcia integracyjne na Górę św. Anny (ok.5 km).Uczestnicy wspólnie poznawali przyrodę i krajobrazy pogranicza, prowadzili obserwacje i badania środowiskowe, które utrwalali na kartach pracy. Zwiedzili Muzeum prof. Josepha Wittiga, kamieniołom czerwonego piaskowca oraz wieżę widokową na Górze św. Anny w Nowej Rudzie, skąd podziwiali i malowali panoramy górskie. Wszystkie zadania wykonywane były w 4 – osobowych zespołach polsko-czeskich. Uczestnicy wymienili numery telefonów i adresy poczty telefonicznej. Pedagodzy dzielili się swoimi doświadczeniami w edukacji ekologicznej po obydwu stronach granicy. Następnie zjedli wspólnie obiad i otrzymali dyplomy i podziękowania za udział w warsztatach.

dav
sdr

Leave your comment