Warsztaty ekologiczne

0 Comment
404 Views

Warsztaty ekologiczne z udziałem młodzieży z Polski i Czech odbyły się 27 września 2019 roku.

27.09.2019 r. odbyła się druga edycja warsztatów „Bioróżnorodność na pograniczu polsko-czeskim” na Górze Włodzickiej w Świerkach koło Nowej Rudy. Góra Włodzicka to najwyższy szczyt Gór Włodzickich, za którą to miejscowością przebiega granica polsko-czeska i rozciągają się wspaniałe widoki górskie na pograniczne tereny od Karkonoszy po Sudety. Uczestnicy dojechali do podnóża góry, skąd odbyli pieszą wędrówkę, podczas której prowadzili badania i obserwacje terenowe. Na szczycie rozwiązywali zadania warsztatowe przy zorganizowanych dla nich czterech stanowiskach. Wykazywali się swoją wiedzą o pograniczu min. przed leśnikiem i przewodnikiem sudeckim, obliczali azymut wybranych miejsc, prezentowali polskie i czeskie piosenki turystyczne, układali warstwy lasu z zebranych roślin, rozmawiali i piekli kiełbaski przy ognisku. Pomocą w realizacji warsztatów posłużyło Koło PTTK W Nowej Rudzie, sołectwo wsi Świerki, Nadleśnictwo Jugów, Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ze względu na warunki pogodowe, padający deszcz i mgłę, uczestnicy nie mogli podziwiać i malować zaplanowanych, rozciągających się stąd panoram górskich po obu stronach granicy. Jednak wcale im to nie przeszkodziło we wspólnej pracy i porozumiewaniu się. Warsztaty zakończyły się wspólnym obiadem i wręczeniem dyplomów i podziękowań. Następna edycja warsztatów odbędzie się w przyszłym roku w Janovickach.


Leave your comment