Krajobrazy sztuki pogranicza

0 Comment
496 Views

Galeria Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich była miejscem prezentacji twórczości artystów pogranicza polsko – czeskiego.

19 października 2019 roku odbył się tutaj wernisaż prac artystów-fotografików z Polski i Czech pn. „Krajobrazy pogranicza”. Na wystawie można było oglądać zdjęcia Czechów: Josefa Pavlu (nieżyjący), Jiřego Flegra, Věry Kopeckiej, Josefa Ptáčka, Lenki Židovej oraz autorów polskich: Krzysztofa Żarkowskiego, Zbigniewa Proroka, Jarosława Michalaka, Mirosława Maciejewskiego i Jana Brzezińskiego, menagera galerii. Autorzy zaprezentowali się publiczności podczas wernisażu oraz w specjalnie wydrukowanym folderze.

Do udziału w wernisażu zaproszono oprócz mieszkańców pogranicza, grupę polskich i czeskich poetów – uczestników odbywających się w pobliskim Broumovie 20. Dni Poezji. Wielka sala Galerii, znajdującej się w byłym kościele ewangelickim wypełniła się fotografiami i utworami poetyckimi, prezentowanymi w obydwu językach. Podczas tego spotkania specjalnie uhonorowano Věrę Kopecką – fotografika i poetkę, która jest wielkim ambasadorem kultury polskiej w Czechach i niezwykle zaangażowaną we współpracę transgraniczną, poprzez zorganizowany Benefis. Wystawie towarzyszył też krótki koncert muzyki polskiej w wykonaniu artystki Danuty Gołdon-Legler i Romualda Ardanowskiego. Wystawa prezentowana będzie w kilku innych ośrodkach na pograniczu. Spotkanie prowadził Henryk Hnatiuk kurator wystawy fotograficznej. Tłumaczył Petr Neuman

Wieczór w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich był efektem aktywności twórczej, kontaktów i przyjaźni artystów pogranicza polsko – czeskiego, ich pasji i woli przekraczania granic. Uroczystość dofinansowana została przez Unię Europejską w ramach projektu „Wspólnie uprawiamy sport i bawimy się na czesko-polskim pograniczu.”.