Nowa książka o Bł. Ks. Gerhardzie Hirschfelderze

0 Comment
404 Views

Staraniem Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej została wydana nowa publikacja poświęcona Bł. Ks. Gerhardowi Hirschfelderowi. Książka prezentuje 10-letnie działania na ziemi kłodzkiej na rzecz promocji postaci pierwszego Błogosławionego diecezji świdnickiej, takie jak: Dni Błogosławionego, konferencje, pielgrzymki, konkursy, spektakle. Zawiera relacje z obchodów 10.rocznicy beatyfikacji, jakie miały miejsce w Bystrzycy Kłodzkiej, w Sanktuarium Maria Śnieżna w Wilkanowie oraz Kudowie – Zdroju Czermnej. We wstępie, swoimi refleksjami na temat znaczenia jakie dla nas współczesnych ma przykład heroicznego życia Bł. Ks. Gerharda, podzielili się Ks. prałat Romuald Brudnowski – kustosz relikwii Błogosławionego oraz Michał Dworczyk – Poseł na Sejm RP.

Książka rozpoczyna się obszernym biogramem Bł. Ks. Gerharda, przygotowanym do Wikipedii przez Ks. Prof. Tadeusza Fitycha, będącym pokłosiem jego 10-letnich badań naukowych nad postacią tego wybitnego duszpasterza młodzieży ziemi kłodzkiej, męczennika niemieckiego narodowego socjalizmu. Imponująco przedstawia się bibliografia prac Księdza Profesora. Album bogato ilustrowany prezentuje miejsca pamięci utworzone w różnych miejscowościach, gdzie Ks. Hirschfelder prowadził swoją tytaniczną pracę duszpasterską oraz powstały w 2011 r. Szlak duchowo-turystyczny Jego imienia, ukazujący najpiękniejsze miejsca na ziemi kłodzkiej. Ważną częścią prezentowanej publikacji są utwory literackie i obrazy powstałe ku czci Błogosławionego podczas organizowanych konkursów i pleneru artystycznego. W rozdziale publikacje oraz zamieszczonej na końcu bibliografii, obejmującej lata 1962-2020 zainteresowani bliższym poznaniem tego niezwykłego, bohaterskiego kapłana, otrzymują pełną informację o tym, co się dotąd ukazało. Książka, wydana w języku polskim i niemieckim, została dofinansowana przez Fundację KGHM Polska Miedź. Zainteresowani publikacją proszeni są o kontakt: tel. 509 100 183.


Leave your comment