II Spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej

0 Comment
555 Views

Drugie spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej odbyło się 27 lutego 2020 roku w Bibliotece Miejskiej w Nowej Rudzie w godz. 11.00 -14.00. z udziałem 32 uczestników.

W trakcie spotkania jako bohaterów przedstawiono dwoje artystów nieprofesjonalnych działających na rzecz współpracy polsko-czeskiej na pograniczu: niepełnosprawną malarkę Lucynę Wierzbicką z Boguszowa-Gorc (uległa udarowi dwa lata temu) oraz Czecha Petra Kyselę – rzeźbiarza z Polic n. Metują. Liderzy ci działają od 20 lat w Polsko-Czeskim Klubie Artystycznym ART. Studio w Mieroszowie. Są uczestnikami wielu polsko-czeskich plenerów artystycznych, wystaw i spotkań. Wystawy ich prac odbywały się w wielu miejscowościach po obu stronach granicy. L. Wierzbicka, świetna portrecistka z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski namalowała 10 obrazów prezentujących najbardziej zasłużone postacie dla polsko-czeskiej współpracy. Obrazy te zostały zaprezentowane na towarzyszącej spotkaniu wystawie prac artystki.

Uczestnikami spotkania oprócz zaproszonych mieszkańców byli inni liderzy współpracy polsko-czeskiej, którzy w drugiej części spotkania prezentowali swoją współpracę i doświadczenia z niej wynikające. Byli to działacze stowarzyszenia Civitas Christiana w Wałbrzychu, Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, członkowie PTTK w Ząbkowicach Śląskich i w Nowej Rudzie, Czesi z Klubu Czeskich Turystów w Červenym Kostelcu, byli dyrektorzy Bibliotek w Broumovie i Nowej Rudzie, była dyrektor Noworudzkiego Ośrodka Kultury, członkowie Zarządu Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, starostka miejscowości Křinice. Podczas spotkania odbył się 15-minutowy koncert uczniów Szkoły Artystycznej w Broumovie, a dyrektor tej placówki przedstawił propozycje podejmowania nieodpłatnie przez polskie dzieci i młodzież nauki gry na instrumentach.

Podczas spotkania zaprezentowano współpracę Nowej Rudy i Broumova od podpisania partnerstwa, co uczynili byli dyrektorzy biblioteki i ośrodka kultury, a także sygnatariusze podpisanego porozumienia Julian Golak i Teresa Bazała oraz Ojciec Gereon. Spotkanie tłumaczyli Petr Neuman i Agata Neumanowa. Obecnym liderom wręczono podziękowania za długoletnią współpracę. Podjęto działania nad reaktywowaniem szerszej współpracy pomiędzy bibliotekami w Nowej Rudzie i Broumovie. Klub Czeskich Turystów przedstawił swoją współpracę z PTTK w Ząbkowicach Śląskich i zaprosił Polaków do udziału w swoich imprezach. Spotkanie umożliwiło poznanie osobiste. Nastąpiła większa integracja i lepsza promocja współpracy.