Obchody 40.rocznicy zamachu na Papieża Jana Pawła II w Sanktuarium Fatimskim w Polanicy -Zdroju Sokołówce

0 Comment
410 Views

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdroju Sokołówce było miejscem uroczystych obchodów 40.rocznicy zamachu na Papieża św. Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku o godz.17.19 podczas generalnej audiencji Mehmet Ali Agca oddał w stronę Ojca Świętego strzały. Ciężko rannego Ojca Świętego przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie trwała kilkugodzinna walka o Jego życie. Papież od razu przebaczył swojemu oprawcy i wielokrotnie mówił: „Nie wiem, kto włożył pistolet w rękę strzelca, wiem jednak, kto zmienił lot kuli”. Wierzył, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej.
Dlatego też na miejsce dziękczynnej uroczystości wybrano Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, prowadzone przez sercanów białych, które zostało ustanowione dekretem Ks. Biskupa Ignacego Deca z dn.26.04.2017 r. w Klasztorze Chrystus Rex w Polanicy-Zdroju Sokołówce.


Mszę świętą dziękczynną za cudowne ocalanie Papieża w ogrodach przed sanktuarium sprawowali biskupi i kapłani świdniccy pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego Episkopatu Polski. W wygłoszonej homilii Arcybiskup Gądecki przypomniał wydarzenia z Portugalii sprzed ponad 100 laty. Powiedział, że fatimska przestroga jest dla nas współczesnych wezwaniem do codziennej wytrwałej modlitwy i umacniania więzi z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii, bo tylko w ten sposób możemy zapobiec wojnom, nienawiści, przelewowi krwi, degradacji moralnej i biologicznej. Jego zdaniem Fatima nie jest orędziem tragedii, lecz nadziei. Jest morzem światła, które porusza sumienia i serca ludzi, przerywa ciemności antykultury, grzechu, śmierci, które próbują zdominować nasz świat. Wspólnotowa modlitwa była transmitowana w Internecie przez kilka mediów.


Drugą część uroczystości stanowił Koncert pt. „Totus Tuus Maryjo” w wykonaniu Zespołu „GENNESARET”, po którym o godz.21.37 zgromadzeni wspólnie odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Papieża. Koncert został dofinasowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu. Uwieńczeniem uroczystości było nabożeństwo Drogi Światła z modlitwą różańcową. Uroczystość była też okazją do przypomnienia dziedzictwa, jakie pozostawił nam św. Jan Paweł II – największy z rodu Polaków.


Na koniec warto przypomnieć historię tego wspaniałego, choć jeszcze mało znanego miejsca. Początki klasztoru sięgają lat międzywojennych. 27 maja 1927 roku przełożeni niemieckiej prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi dokonali zakupu zajazdu u miejscowego sołtysa, by założyć wspólnotę na niemieckim wówczas Dalekim Wschodzie, czyli na dzisiejszym Dolnym Śląsku. Wspólnota rozwijała się bardzo dynamicznie. W l.1927-1945 należało do niej 35 współbraci. Większość z nich pracowała w założonej w 1928 roku Szkole Misyjnej dla przygotowywania własnych kandydatów do zgromadzenia, których liczba w najlepszym okresie sięgnęła 100 osób. Ojcowie pozyskiwali kandydatów, prowadząc rekolekcje i spotkania w parafiach w hrabstwie kłodzkim i na całym Dolnym Śląsku. Decyzją władz hitlerowskich szkoła została zamknięta 31.III 1940 r.

Po zakończeniu wojny klasztor został ograbiony przez żołnierzy radzieckich oraz polską ludność. Jesienią 1946 roku przybyli tu z Francji pierwsi polscy sercanie. W 1947 r. została tutaj erygowana parafia. Nazwa miejscowości z Falkenheim została zamieniona na Sokołówkę, a później włączona do Polanicy-Zdroju. Największy remont miał miejsce w l.1971-1973. Polanickie sanktuarium przyciąga obecnie coraz więcej pielgrzymów i turystów, także z innych części kraju. Jedną z najbardziej popularnych form jest ekstremalna wędrówka z różańcem po okolicznych kościołach i kaplicach. Działa tu też Fatimskie Pogotowie Modlitewne, gdzie dyżurujący modlą się w intencjach wysyłanych SMS – ami i pocztą. W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się Noce Fatimskie. Dawne sale zostały przebudowane na pokoje, gdzie mogą zatrzymać się turyści oraz uczestnicy organizowanych tu rekolekcji. Wspólnota sercanów liczy obecnie 5 zakonników, proboszczem parafii i kustoszem Sanktuarium jest Ojciec Zdzisław Świniarski SSCC.


Leave your comment