Spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej

5 Comments
610 Views

Pierwsze spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej odbyło się 26.11.2019 roku w Sali konferencyjnej Hotelu „Górny Dwór” w Nowej Rudzie godz.10.00 -13.30, z udziałem 30 osób. Spotkanie było otwarte dla mieszkańców Nowej Rudy i Broumova oraz okolicznych miejscowości. Polscy uczestnicy rekrutowali się spośród liderów działających w Nowej Rudzie, Bielawie, Boguszowie-Gorcach, Mieroszowie, Lądku – Zdroju, Kudowie -Zdroju, Wałbrzychu, Pieszycach, natomiast czescy z Broumova, Machova , Červenego Kostelca, Křinic. Zebrani reprezentowali szkoły w Nowej Rudzie, Broumovie, Machovie, ośrodki kultury w Pieszycach i Bielawie, lokalne stowarzyszenia takie jak: Towarzystwo Miłośników Bielawy, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Akcja Katolicka, a także Teatr William-ES w Wałbrzychu, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bielawie, Galeria „Cyganeria” w Kudowie-Zdroju, Polsko-Czeski Klub Artystyczny Art. Studio w Mieroszowie oraz BCB Broumov.

Liderkami-bohaterkami spotkania były Ewa Glura i Helena Pavlenko z Broumova. Ewa Glura to długoletni prezes Towarzystwa Miłośników Bielawy, organizatorka wielu polsko-czeskich koncertów, wystaw i plenerów malarskich w Bielawie. Helena Pavlenko to nauczycielka tańca w szkole Artystycznej w Broumovie, która aktywnie uczestniczy w wielu polsko-czeskich projektach realizowanych we współpracy partnerskiej miast Nowa Ruda i Broumov, prowadząc warsztaty taneczne i organizując występy swojego zespołu baletowego w Nowej Rudzie i innych miejscowościach na pograniczu polsko-czeskim. Liderki w obszernych wywiadach zaprezentowały swoje ponad dwudziestoletnie działania i podzieliły się swoimi doświadczeniami zdobytymi we współpracy transgranicznej. Odpowiadały na pytania zebranych. Wywiad z Ewą Glurą został opublikowany w czasopiśmie „Ziemia Kłodzka”. Spotkaniu towarzyszył krótki koncert pieśni polskich w wykonaniu Danuty Gołdon-Legler i Tomasza Furmana. Obecnym Liderom wręczono pamiątkowe podziękowania za współpracę polsko-czeską

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja na temat dalszej współpracy oraz zgłoszone zostały nowe inicjatywy. Szkoła Artystyczna w Broumovie zaproponowała koncerty swoich uczniów w szkołach w Nowej Rudzie. Polscy uczniowie otrzymali zaproszenie do podjęcia nauki w Szkole Artystycznej w Broumovie, która może pozyskać subwencję na ich kształcenie. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowej Rudzie i szkoła w Machovie zadeklarowały złożenie wspólnego projektu do Euroregionu Glacensis. Podjęte zostaną też działania na rzecz nawiązania współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie i Machovie. Ustalono dalszą trasę wystawy fotograficznej „Krajobrazy pogranicza”, która będzie prezentowana w następnych miesiącach w Kudowie-Zdroju. Powstała też grupa nauczycieli, która podejmie współpracę z komisją podręcznikową działającą przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym.

Spotkanie przygotował i prowadził Henryk Hnatiuk, kierownik Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego Art. Studio w Mieroszowie, długoletni dyrektor i pracownik ośrodków kultury. Tłumaczyli Jan Nawrat i Agata Neumannova. Spotkanie promował plakat zaprojektowany przez łódzkiego plastyka Cezarego Twardowskiego, rozklejony w liczbie 50 egzemplarzy w Nowej Rudzie i Broumovie oraz okolicznych miejscowościach. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promujące współpracę polsko-czeską i atrakcje w Euroregionie Glacensis, pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Na budynku hotelu powiewała flaga Unii Europejskiej.


Leave your comment