Spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej

0 Comment
387 Views

Trzecie spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej w dniu 15 września 2021 roku w Nowej Rudzie.

 Bohaterami trzeciego spotkania zorganizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie byli Vĕra Kopecká i Henryk Hnatiuk, obydwoje zaangażowani we współpracę polsko-czeską od 30 lat w ramach Polsko- Czeskiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO w Mieroszowie oraz Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

  Vĕra Kopecká jest poetką, fotografikiem, tłumaczem literatury polskiej, zorganizowała wiele wystaw autorskich w Polsce i prezentacji polskich twórców w Republice Czeskiej. Jest organizatorem w Czechach dwóch imprez międzynarodowych z udziałem wielu artystów z Polski: Pleneru Malarskiego w Křinicach i Dni Poezji w Broumovie. 

  Henryk Hnatiuk jest niezwykle zasłużonym działaczem kultury, któremu podczas spotkania zorganizowano Benefis z okazji 50.Lecia pracy artystycznej oraz 30.Lecia Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO                                  w Mieroszowie. Henryk Hnatiuk jest założycielem kierownikiem tego klubu. Zorganizował blisko 200 wystaw, plenerów, wernisaży i benefisów polskich i czeskich twórców. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jego prac malarskich. Obecnym na spotkaniu członkom Klubu wręczono specjalne podziękowania.

   Spotkanie prowadził Julian Golak, organizator w ciągu 32 lat kilkuset polsko-czeskich wydarzeń i inicjatyw na pograniczu, pomysłodawca i organizator Euroregionu Glacensis, obecnie pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw kontaktów z Republiką Czeską. W spotkaniu oprócz mieszkańców Nowej Rudy uczestniczyli artyści i działacze kultury, samorządowcy z miejscowości po obydwu stronach granicy.


Leave your comment