Czwarte spotkanie liderów współpracy polsko-czeskiej w Janovičkách 16.10.2021

0 Comment
268 Views

Spotkanie odbywało się w wielofunkcyjnej sali ośrodka „Koupalo”  w Janovičkach. Jako bohaterów zaprezentowano Libuše Rosovą starostkę miejscowości Křinice koło Broumova oraz poetę Antoniego Matuszkiewicza, działającego od wielu lat w Polsko-Czeskim Klubie Artystycznym ART.STUDIO w Mieroszowie, uczestnika licznych polsko-czeskich plenerów, wernisaży, Dni Poezji, który przetłumaczył na język polski wiele utworów czeskich poetów. Podczas spotkania prezentował swoje wiersze.

Starostka Rosová jest niezwykle otwarta  na współpracę z Polakami, organizuje wiele spotkań polsko-czeskich, nieodpłatnie udostępnia obiekty na plenery malarskie, wernisaże i wystawy. Uczestniczy osobiście                                 w imprezach kulturalnych w Polsce, wspiera wydawanie kalendarzy z plenerów malarskich i publikacji z prac z plenerów.

  Spotkanie ubogacił recital poezji śpiewanej poetki i pieśniarki Barbary Pachury oraz prezentacja wierszy Antoniego Matuszkiewicza po polsku i czesku. Zaprezentowano też wystawę obrazów, powstałych podczas krynickiego pleneru w czerwcu 2021 roku.

   Spotkanie prowadził Henryk Hnatiuk, od 50 lat zawodowo i społecznie zaangażowany w działalność kulturalną, od 30 lat we współpracę polsko-czeską, założyciel i kierownik Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO              w Mieroszowie, niezwykle doświadczony w organizacji wydarzeń polsko-czeskich, plenerów, benefisów, wernisaży i wystaw. Spotkanie tłumaczyła Vĕra Kopecká.


Leave your comment